Klauzula niedozwolona 4868 XVII AmC 1625/12

Numer klauzuli:
4868
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działania siły wyższej rozumianej w szczególności jako strajk (§12 ust.1 regulaminu wydawania i używania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych [...]

Kolejne klauzule

2013-06-14

4867 XVII AmC 1620/12

Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności...

2013-06-14

4869 XVII AmC 1626/12

Bank może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których w szczególnoś...