Klauzula niedozwolona 4869 XVII AmC 1626/12

Numer klauzuli:
4869
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których w szczególności należą (…) (§12 ust.1 regulaminu wydawania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych [...])

Kolejne klauzule

2013-06-14

4868 XVII AmC 1625/12

Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działania siły wyższej rozumianej w szczególno...

2013-06-14

4870 XVII AmC 1628/12

Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa decyzji organów publicznych (§12 ust.1 regulamin...