Klauzula niedozwolona 4876 XVII AmC 1905/12

Numer klauzuli:
4876
Data wyroku:
2013-03-07
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zamieszczone na stronach internetowych [...] informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. [...] dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym

Kolejne klauzule

2013-06-14

4875 XVII AmC 1899/12

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy...