Klauzula niedozwolona 4877 XVII AmC 2004/12,XVII AmC 2005/12,XVII AmC 2007/12,XVII AmC 2008/12,XVIIAmC 2009/12

Numer klauzuli:
4877
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...] nie bierze odpowiedzialności za: 1. Utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu związane ze zgubieniem, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem Przesyłki. 2. Niezrealizowanie Przesyłki z przyczyn technicznych np. z powodu nieprawidłowego funkcjonowania serwisu [...]. 3. Konsekwencje nie dostarczenia Przesyłki. 4. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, dotyczącym Przesyłki lub jej nieprawidłowe zapakowanie oraz zabezpieczenie. Jednocześnie zwalnia to serwis [...] z odpowiedzialności za uszkodzenia lub niedostarczenie Przesyłki. 5.Opóźnienia w doręczeniu Przesyłki lub ich niezrealizowanie, jeśli przyczyną tego były strajki, spory pracownicze, blokady, złe warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, mechaniczne uszkodzenia lub korki na drogach lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą [...]

Kolejne klauzule

2013-06-14

4876 XVII AmC 1905/12

Zamieszczone na stronach internetowych [...] informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, taki...

2013-06-14

4878 XVII AmC 2006/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...