Klauzula niedozwolona 4878 XVII AmC 2006/12

Numer klauzuli:
4878
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-06-14

4879 XVII AmC 2010/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w żadnym wypadku lub jakimkolwiek stopniu w ...