Klauzula niedozwolona 4879 XVII AmC 2010/12

Numer klauzuli:
4879
Data wyroku:
2013-03-12
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w żadnym wypadku lub jakimkolwiek stopniu w odniesieniu do wyrządzonych szkód, jeśli Użytkownik nie złoży pisemnego zawiadomienia do głównej siedziby [...] w terminie 5 dni.

Kolejne klauzule

2013-06-14

4878 XVII AmC 2006/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...