fb

Klauzula niedozwolona 4888 XVII AmC 2188/12

Numer klauzuli:
4888
Data wyroku:
2013-02-27
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Operator posiada wyłączne prawo (…) interpretacji Regulaminu

Kolejne klauzule

2013-06-14

4889 XVII AmC 2189/12

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowie...