Klauzula niedozwolona 4889 XVII AmC 2189/12

Numer klauzuli:
4889
Data wyroku:
2013-02-27
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta

Kolejne klauzule

2013-06-14

4890 XVII AmC 2332/12

Laureat Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania Nagrody, jeżeli Nagroda...