Klauzula niedozwolona 4890 XVII AmC 2332/12

Numer klauzuli:
4890
Data wyroku:
2013-03-18
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Laureat Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania Nagrody, jeżeli Nagroda nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Organizatora

Kolejne klauzule

2013-06-14

4889 XVII AmC 2189/12

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowie...

2013-06-14

4891 XVII AmC 2333/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stro...