Klauzula niedozwolona 4894 XVII AmC 2397/12

Numer klauzuli:
4894
Data wyroku:
2012-05-23
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia (…) Programu w dowolnym momencie

Kolejne klauzule

2013-06-14

4893 XVII AmC 2395/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek, a także wszelkie...

2013-06-14

4895 XVII AmC 2400/12

W przypadku sporów związanych z Programem będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedzi...