Klauzula niedozwolona 4895 XVII AmC 2400/12

Numer klauzuli:
4895
Data wyroku:
2012-05-23
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku sporów związanych z Programem będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-06-14

4894 XVII AmC 2397/12

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia (…) Programu w dowolnym momencie...

2013-06-14

4896 XVII AmC 2543/12

Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu trwające nie dłużej niż 24 ...