Klauzula niedozwolona 4896 XVII AmC 2543/12

Numer klauzuli:
4896
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu trwające nie dłużej niż 24 godziny, przerwy w świadczeniu usług internetowych lub pogorszenie jakości, spowodowane prowadzonymi przez Operatora pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi

Kolejne klauzule

2013-06-14

4895 XVII AmC 2400/12

W przypadku sporów związanych z Programem będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedzi...

2013-06-14

4897 XVII AmC 2694/12

W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skoja...