Klauzula niedozwolona 4897 XVII AmC 2694/12

Numer klauzuli:
4897
Data wyroku:
2013-03-11
Data wpisu:
2013-06-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skojarzonym przez Zleceniobiorcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §4 ust.3. W takim przypadku Zleceniobiorca będzie miał prawo doliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie prowizji za cały okres od momentu kiedy stała się wymagalna zgodnie z postanowieniami §4 umowy, bez względu na powody i okoliczności pominięcia Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-06-14

4896 XVII AmC 2543/12

Nie stanowią naruszenia Umowy krótkotrwałe przerwy w świadczeniu trwające nie dłużej niż 24 ...

2013-06-14

4898 XVII AmC2695/12

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy ...