Klauzula niedozwolona 4932 XVII AmC 4057/12

Numer klauzuli:
4932
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu (…)

Kolejne klauzule

2013-06-18

4931 XVII AmC 4056/12

Regulamin w dacie wprowadzenia unieważnia treść poprzednio obowiązującego regulaminu...

2013-06-18

4933 XVII AmC 4058/12

Organizator nie ponosi wobec uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady nag...