fb

Klauzula niedozwolona 4933 XVII AmC 4058/12

Numer klauzuli:
4933
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi wobec uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagrody (…)

Kolejne klauzule

2013-06-18

4932 XVII AmC 4057/12

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści regulaminu (…)...

2013-06-18

4934 XVII AmC 4185/12

Organizator Programu zastrzega sobie prawo jego zawieszenia (…) w dowolnym momencie...