Klauzula niedozwolona 4934 XVII AmC 4185/12

Numer klauzuli:
4934
Data wyroku:
2013-02-27
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator Programu zastrzega sobie prawo jego zawieszenia (…) w dowolnym momencie

Kolejne klauzule

2013-06-18

4933 XVII AmC 4058/12

Organizator nie ponosi wobec uczestnika odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady nag...

2013-06-18

4935 XVII AmC 4186/12

Organizator Programu zastrzega sobie prawo jego (…) zakończenia w dowolnym momencie...