Klauzula niedozwolona 4941 XVII AmC 4334/12

Numer klauzuli:
4941
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie łącza, wynikłe z przyczyn leżących poza Operatorem (w szczególności awarie: łączy innych operatorów, w tym międzynarodowych, awarie innych pośrednich stacji roboczych, brak prądu) (…)

Kolejne klauzule

2013-06-18

4940 XVII AmC4312/12

[...]nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, (…) w szczególności je...

2013-06-18

4942 XVII AmC 4340/12

[...] nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opó...