Klauzula niedozwolona 4942 XVII AmC 4340/12

Numer klauzuli:
4942
Data wyroku:
2013-03-26
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności, opóźnieniami i przerwami w świadczeniu usług

Kolejne klauzule

2013-06-18

4941 XVII AmC 4334/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie łącza, wynikłe z przyczyn leżą...

2013-06-18

4943 XVII AmC 4367/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową (…) poniesioną przez Uczestnika ...