Klauzula niedozwolona 4972 XVII AmC 2140/12

Numer klauzuli:
4972
Data wyroku:
2013-03-27
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane (…) awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na Kontach Użytkowników

Kolejne klauzule

2013-06-19

4971 XVII AmC 1829/12

[...]. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów dostawy przez firmę kurierską lub...

2013-06-19

4973 XVII AmC 2753/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS b...