Klauzula niedozwolona 4973 XVII AmC 2753/12

Numer klauzuli:
4973
Data wyroku:
2013-03-26
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-06-19

4972 XVII AmC 2140/12

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane (…)...

2013-06-19

4974 XVII AmC 3011/12

Nie odpowiadamy za opóźnienie w dostawie przesyłek oraz zniszczenia spowodowane przez Pocztę Pol...