fb

Klauzula niedozwolona 4974 XVII AmC 3011/12

Numer klauzuli:
4974
Data wyroku:
2012-12-28
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Nie odpowiadamy za opóźnienie w dostawie przesyłek oraz zniszczenia spowodowane przez Pocztę Polską i firmy kurierskie

Kolejne klauzule

2013-06-19

4973 XVII AmC 2753/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS b...

2013-06-19

4975 XVII AmC 3321/12

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, g...