Klauzula niedozwolona 4975 XVII AmC 3321/12

Numer klauzuli:
4975
Data wyroku:
2013-03-27
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby [...]

Kolejne klauzule

2013-06-19

4974 XVII AmC 3011/12

Nie odpowiadamy za opóźnienie w dostawie przesyłek oraz zniszczenia spowodowane przez Pocztę Pol...

2013-06-19

4976 XVII AmC 3350/12

§ 34 Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia…Koszty dostawy…towaru nie podlega zwrotowi. ...