Klauzula niedozwolona 4976 XVII AmC 3350/12

Numer klauzuli:
4976
Data wyroku:
2013-02-25
Data wpisu:
2013-06-19
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

§ 34 Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia…Koszty dostawy…towaru nie podlega zwrotowi. § 35 Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep [...] koszt dostawy również wtedy, gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu

Kolejne klauzule

2013-06-19

4975 XVII AmC 3321/12

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, g...

2013-06-19

4977 XVII AmC 3555/12

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejsz...