fb

Klauzula niedozwolona 5003 XVII AmC 3294/12

Numer klauzuli:
5003
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-26
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...] nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, jak również za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu

Kolejne klauzule

2013-06-26

5002 XVII AmC 1573/12

Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Operatora, wynikających z Umo...

2013-06-26

5004 XVII AmC 3305/12

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy ...