Klauzula niedozwolona 5018 XVII AmC 118/12

Numer klauzuli:
5018
Data wyroku:
2012-07-10
Data wpisu:
2013-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Oszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania Odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącegoniedbalstwa Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-07-01

5017 XVII AmC 117/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub...

2013-07-01

5019 XVII AmC 119/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (…) waga przesyłki...