Klauzula niedozwolona 5019 XVII AmC 119/12

Numer klauzuli:
5019
Data wyroku:
2012-07-10
Data wpisu:
2013-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (…) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy nadaniu

Kolejne klauzule

2013-07-01

5018 XVII AmC 118/12

Oszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu a...

2013-07-01

5020 XVII AmC 578/12

Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechn...