Klauzula niedozwolona 5020 XVII AmC 578/12

Numer klauzuli:
5020
Data wyroku:
2012-05-28
Data wpisu:
2013-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu

Kolejne klauzule

2013-07-01

5019 XVII AmC 119/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (…) waga przesyłki...

2013-07-01

5021 XVII AmC 3201/12

Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymienion...