fb

Klauzula niedozwolona 5021 XVII AmC 3201/12

Numer klauzuli:
5021
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-07-01
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagodzenia

Kolejne klauzule

2013-07-01

5020 XVII AmC 578/12

Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechn...

2013-07-01

5022 XVII AmC 5183/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się ...