fb

Klauzula niedozwolona 5022 XVII AmC 5183/12

Numer klauzuli:
5022
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-07-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród (…)

Kolejne klauzule

2013-07-01

5021 XVII AmC 3201/12

Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymienion...

2013-07-05

5023 XVII AmC 3/11

Wysokość wszystkich opłat ustalana jest za każdy rok akademicki przez Kanclerza Uczelni w drodze...