Klauzula niedozwolona 5023 XVII AmC 3/11

Numer klauzuli:
5023
Data wyroku:
2012-03-27
Data wpisu:
2013-07-05
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Wysokość wszystkich opłat ustalana jest za każdy rok akademicki przez Kanclerza Uczelni w drodze decyzji i ogłaszania na tablicy ogłoszeń nie później niż do 31 marca poprzedniego rokuakademickiego

Kolejne klauzule

2013-07-01

5022 XVII AmC 5183/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się ...

2013-07-05

5024 XVII AmC 3/11

W przypadku przekraczającego 60 dni opóźnienia w dokonywaniu opłat za naukę, uczelnia może skr...