Klauzula niedozwolona 5024 XVII AmC 3/11

Numer klauzuli:
5024
Data wyroku:
2012-03-27
Data wpisu:
2013-07-05
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

W przypadku przekraczającego 60 dni opóźnienia w dokonywaniu opłat za naukę, uczelnia może skreślić Studenta z listy Studentów i tym samym rozwiązać umowę ze studentem o kształcenie bez wypowiedzenia

Kolejne klauzule

2013-07-05

5023 XVII AmC 3/11

Wysokość wszystkich opłat ustalana jest za każdy rok akademicki przez Kanclerza Uczelni w drodze...

2013-07-05

5025 XVII AmC 3/11

Podstawą wydania Studentowi dokumentów, które zostały przez niego złożone w związku z podjęc...