Klauzula niedozwolona 5029 XVII AmC 5324/12

Numer klauzuli:
5029
Data wyroku:
2013-03-04
Data wpisu:
2013-07-10
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych Serwis korzystał z usług innych podmiotów, w szczególności posłańców, kurierów i poczty, nie będących pracownikami Serwisu, za których działania lub zaniechania Serwis nie ponosi odpowiedzialności

Kolejne klauzule

2013-07-10

5028 XVII AmC 4854/12

Wysokość odszkodowania za szkody nie może przekraczać wysokości opłaty Serwisu za wykonanie us...

2013-07-18

5030 XVII AmC 283/11

W przypadku zalegania przez Kandydatów z w/w opłatami lub ich zaprzestania oraz w przypadku nie do...