Klauzula niedozwolona 5030 XVII AmC 283/11

Numer klauzuli:
5030
Data wyroku:
2011-12-20
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku zalegania przez Kandydatów z w/w opłatami lub ich zaprzestania oraz w przypadku nie dojścia do porozumienia stron odnośnie nowego harmonogramu wpłat, [...] przysługuje prawo odstąpienia od wszelkich zobowiązań i w tym przypadku Kandydaci zobowiązują się do zapłacenia indywidualnie negocjowanego wynagrodzenia określonego w rubryce płatności Umowy Członkowskiej, w pozycji cena negocjowana. Kandydaci gwarantują zapłacenie w/w wynagrodzenia w terminie 3 dni na wezwanie do dobrowolnej zapłaty, a jego uregulowanie nastąpi bez potrzeby dokumentowania poniesionych kosztów

Kolejne klauzule

2013-07-10

5029 XVII AmC 5324/12

Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych Serwis korzystał z usług innych p...

2013-07-18

5031 XVII AmC 283/11

Wpłata całości wynagrodzenia określonego w rubryce płatności Umowy Członkowskiej dokonana w d...