Klauzula niedozwolona 5090 XVII AmC 8441/12

Numer klauzuli:
5090
Data wyroku:
2013-03-28
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji

Kolejne klauzule

2013-08-02

5091 XVII AmC 3330/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...