Klauzula niedozwolona 5091 XVII AmC 3330/12

Numer klauzuli:
5091
Data wyroku:
2013-02-19
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-08-02

5090 XVII AmC 8441/12

Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji...

2013-08-02

5092 XVII AmC 4846/12

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladó...