Klauzula niedozwolona 5092 XVII AmC 4846/12

Numer klauzuli:
5092
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu

Kolejne klauzule

2013-08-02

5091 XVII AmC 3330/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...

2013-08-02

5093 XVII AmC 2129/12

Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny ...