Klauzula niedozwolona 5095 XVII AmC 736/12

Numer klauzuli:
5095
Data wyroku:
2013-02-19
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową lub powolnątransmisją, opóźnieniami lub przerwami

Kolejne klauzule

2013-08-02

5094 XVII AmC 2026/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy nie nastąpiły one z winy [...]...

2013-08-02

5096 XVII AmC 4476/12

Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właś...