Klauzula niedozwolona 5096 XVII AmC 4476/12

Numer klauzuli:
5096
Data wyroku:
2013-04-19
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla [...]

Kolejne klauzule

2013-08-02

5095 XVII AmC 736/12

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w wyniku utraty ...

2013-08-02

5097 XVII AmC 4476/12

Drukarnia wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależyt...