Klauzula niedozwolona 5097 XVII AmC 4476/12

Numer klauzuli:
5097
Data wyroku:
2013-04-19
Data wpisu:
2013-08-02
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Drukarnia wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż klient nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu

Kolejne klauzule

2013-08-02

5096 XVII AmC 4476/12

Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właś...

2013-08-02

5098 XVII AmC 5409/12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską or...