Klauzula niedozwolona 5128 XVII AmC 1037/09

Numer klauzuli:
5128
Data wyroku:
2011-07-26
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy nie zgłaszają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych oraz że umowa niniejsza wyczerpuje całość roszczeń związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sprzedaży udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym, wielostanowiskowym z wyjątkiem roszczeń przysługujących Kupującemu z tytułu rękojmi

Kolejne klauzule

2013-08-05

5127 XVII AmC 4753/12

Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może sta...

2013-08-05

5129 XVII AmC 1908/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...