Klauzula niedozwolona 5129 XVII AmC 1908/11

Numer klauzuli:
5129
Data wyroku:
2012-04-27
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu

Kolejne klauzule

2013-08-05

5128 XVII AmC 1037/09

Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy nie zgłaszają wobec siebie żadnych rosz...

2013-08-05

5130 XVII AmC 1586/12

W przypadku kiedy Zamawiający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie umożliwi montażu zamówio...