Klauzula niedozwolona 5130 XVII AmC 1586/12

Numer klauzuli:
5130
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku kiedy Zamawiający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie umożliwi montażu zamówionej stolarki w terminie do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia mu gotowości w tym zakresie przez Wykonawcę, wpłacona przez niego zaliczka również przepada, zaś Wykonawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy oraz prawo dochodzenia od Zamawiającego ewentualnego odszkodowania

Kolejne klauzule

2013-08-05

5129 XVII AmC 1908/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...

2013-08-05

5131 XVII AmC 1586/12

Ewentualne drobne usterki montowanej stolarki dopuszczone przez Zamawiającego jako możliwe do usun...