fb

Klauzula niedozwolona 5131 XVII AmC 1586/12

Numer klauzuli:
5131
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Ewentualne drobne usterki montowanej stolarki dopuszczone przez Zamawiającego jako możliwe do usunięcia w trybie reklamacyjnym przez producenta, nie stanowią podstawy do opóźnienia odbioru prac montażowych

Kolejne klauzule

2013-08-05

5130 XVII AmC 1586/12

W przypadku kiedy Zamawiający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie umożliwi montażu zamówio...

2013-08-05

5132 XVII AmC 1586/12

Zamawiający jest zobowiązany dokonać ogólnego odbioru prac w zakresie co do ilości i widocznych...