Klauzula niedozwolona 5132 XVII AmC 1586/12

Numer klauzuli:
5132
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zamawiający jest zobowiązany dokonać ogólnego odbioru prac w zakresie co do ilości i widocznych wad niezwłocznie po zamontowaniu stolarki. Drobne usterki Zamawiający ma obowiązek zgłosić najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku niedochowania przez Zamawiającego powyższych terminów Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki ilościowe stolarki oraz za jej ewentualne uszkodzenia mechaniczne

Kolejne klauzule

2013-08-05

5131 XVII AmC 1586/12

Ewentualne drobne usterki montowanej stolarki dopuszczone przez Zamawiającego jako możliwe do usun...

2013-08-05

5133 XVII AmC 1586/12

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy stolarki budowlanej przed kradzieżą lub zniszcz...