Klauzula niedozwolona 5133 XVII AmC 1586/12

Numer klauzuli:
5133
Data wyroku:
2013-04-08
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy stolarki budowlanej przed kradzieżą lub zniszczeniem przez osoby trzecie do czasu odbioru prac budowlano-montażowych, niemniej jednak opóźnienie w przystąpieniu do odbioru prac w wymiarze powyżej 2 dni licząc od zgłoszenia gotowości do odbioru powoduje wygaśnięcie tego obowiązku

Kolejne klauzule

2013-08-05

5132 XVII AmC 1586/12

Zamawiający jest zobowiązany dokonać ogólnego odbioru prac w zakresie co do ilości i widocznych...

2013-08-05

5134 XVIIAmC 1586/12

Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonane usługi, natomiast okres i zasady iwarunki gwaran...