Klauzula niedozwolona 5170 XVII AmC 11752/12

Numer klauzuli:
5170
Data wyroku:
2013-04-24
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zaliczki zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na powołane konto, jak również nieodebranie lub odmowa podpisania dokumentu sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy w terminie określonym w zawiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO, będzie równoznaczne ze złożeniem przez KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Kolejne klauzule

2013-08-12

5169 XVII AmC 5292/12

Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpat...

2013-08-12

5171 XVII AmC 11753/12

W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZ...