fb

Klauzula niedozwolona 5171 XVII AmC 11753/12

Numer klauzuli:
5171
Data wyroku:
2013-04-24
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki, chyba że SPRZEDAJĄCY, według stanu na chwilę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez KUPUJĄCEGO od umowy, nie złożył zamówienia lub nie poniósł nakładów, o których mowa w zdaniu drugim

Kolejne klauzule

2013-08-12

5170 XVII AmC 11752/12

Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej ...

2013-08-12

5172 XVII AmC 11755/12

Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowe...