Klauzula niedozwolona 5184 XVII AmC 5439/12

Numer klauzuli:
5184
Data wyroku:
2013-05-20
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek

Kolejne klauzule

2013-08-12

5183 XVII AmC 5438/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn działania czynników niezależny...

2013-08-12

5185 XVII AmC 8632/12

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy...