Klauzula niedozwolona 5185 XVII AmC 8632/12

Numer klauzuli:
5185
Data wyroku:
2013-04-18
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-08-12

5184 XVII AmC 5439/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się d...

2013-08-12

5186 XVII AmC 8633/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Odpow...