Klauzula niedozwolona 5186 XVII AmC 8633/12

Numer klauzuli:
5186
Data wyroku:
2013-04-18
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Odpowiedzialność za uszkodzoną przesyłkę ponosi firma zewnętrzna.

Kolejne klauzule

2013-08-12

5185 XVII AmC 8632/12

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy...

2013-08-12

5187 XVII AmC 5310/12

Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zaw...